Vorige pagina
 
 

Indien U als oud-medewerker of actief medewerker deelnemer wilt worden van onze activiteitencommissie, dient er een bijdrage van € 18,00 betaald te worden.
Door de (oud)Essent medewerker moet er een machtiging voor automatische afschrijving van  € 18,00 aan de penningmeester van de SSEN worden verstrekt en er dient een aanmeldingsformulier te worden opgestuurd.
Klik vervolgens op 
aanmeldingsformulier of op
Informatie van de lief en leed commissie Regio Zwolle.
Algemene informatie van de activiteitencommissie Regio Zwolle.                              

<>
Het is vandaag:
machtigingsformulier

Klik op bovenstaande regel(s) voor meer informatie
Informatie Sociaal Fonds Essent
WELKOM